CÁC VẤN ĐỀ THỊ GIÁC

HiỂU VỀ THỊ LỰC VÀ VẤN ĐỀ VỀ MẮT

Hơn 60% dân số thế giới hay trên 4.5 tỉ người, cần kính điều chỉnh hoặc giải pháp cho các vấn đề về mắt và thị lực. Là người dẫn đầu thế giới về thị lực và công nghệ tròng kính, chúng tôi tập trung vào các giải pháp cho tất cả các nhu cầu thị lực của bạn cùng với việc cung cấp thông tin về các suy yếu thị lực khác nhau nhằm giúp bạn đưa ra quyết định đúng đắn về sức khỏe mắt bạn.

Là một trong những bộ phận phức tạp nhất trong cơ thể, mắt bạn bị ảnh hưởng bởi gen, môi trường và vấn đề tuổi tác. Điều này bao gồm từ sự khó chịu đến các vấn đề thị giác nghiêm trọng có thể làm tổn thương thị lực của bạn. Những tổn thương này được chia ra thành:

  • Tình trạng mắt: Liên quan đến các vấn đề bất thường của sức khỏe ảnh hưởng thị lực và khả năng hoạt động hoàn chỉnh do khiếm khuyết thị giác. Xem thêm về cận thị, lão thị và các tình trạng mắt khác ảnh hưởng bạn hoặc người thân yêu.

  • Bệnh mắt: Bệnh mắt là các vấn đề được gây ra bởi phản ứng của cơ thể với các yếu tố trong và ngoài cơ thể. Từ những bệnh như bệnh nhãn áp đến viêm kết mạc hay 'đau mắt đỏ', xem thêm về các bệnh mắt có thể ảnh hưởng bạn.

  • Triệu chứng thị lực: Những triệu chứng thị giác thông thường này thường từ một bệnh mắt hoặc tình trạng mắt. Xem thêm về thị lực mờ, mỏi mắt và những thứ khác có thể là triệu chứng của những bệnh nghiêm trọng hơn.

VẤN ĐỀ THỊ LỰC