Bạn đang ở đây


HẠN CHẾ
CHÓI

Tình trạng mỏi mắt trong điều kiện ánh sáng chói

có thể gây khó chịu cho bạn. Hiện nay, tròng kính mắt

được tích hợp tính năng hạn chế chói làm bạn dễ chịu hơn

khi trời nắng và trong điều kiện phản xạ ánh sáng.

GIẢM TÁC ĐỘNG CỦA ÁNH CHÓI