Bạn đang ở đây


HẠN CHẾ
CHÓI

Tình trạng mỏi mắt trong điều kiện ánh sáng chói có thể
gây khó chịu cho bạn. Hiện nay, tròng kính được tích hợp
tính năng Hạn chế chói làm bạn dễ chịu hơn khi trời nắng
và trong điều kiện phản xạ ánh sáng.

GIẢM TÁC ĐỘNG CỦA ÁNH CHÓI