Bạn đang ở đây


GIỮ SẠCH
TRÒNG KÍNH LÂU HƠN

Tròng kính hạn chế vân tay.
Chức năng chống bám dấu vân tay cho tròng kính,
duy trì thị lực rõ nét hơn.

TRÒNG KÍNH HẠN CHẾ VÂN TAY