Bạn đang ở đây


RÚT NGẮN THỜI GIAN
VỆ SINH TRÒNG KÍNH

Đừng nhìn thế giới của bạn với tròng kính bị bám vân tay, nhờn dính,
và đầy bụi. Tròng kính thích hợp giúp bạn rút ngắn thời gian vệ sinh
với chức năng hạn chế bám vân tay.

TRÒNG KÍNH DỄ LAU CHÙI