Bạn đang ở đây


Quan tâm đến mắt
khi qua 40 tuổi

Khi ở độ tuổi càng cao, thị lực bắt đầu suy giảm (tật lão thị)
Kính mắt có thể hỗ trợ bạn trong việc đọc sách
báo, tầm nhìn xa hoặc cả hai.
Kính mắt còn giúp ngăn các bệnh về mắt
do tuổi tác.

TRÒNG KÍNH CHO NGƯỜI TRÊN 40 TUỔI