Bạn đang ở đây


Quan tâm đến mắt người cao tuổi

Khi ở độ tuổi càng cao, thị lực bắt đầu suy giảm.
Kính mắt có thể hỗ trợ bạn trong việc đọc sách
báo, tầm nhìn xa hoặc cả hai.
Kính mắt còn giúp làm giảm các vấn đề về mắt
do tuổi tác.

TRÒNG KÍNH CHO NGƯỜI TRÊN 60 TUỔI