Bạn đang ở đây


SỰ BẢO VỆ KHỎI
ÁNH SÁNG XANH CÓ HẠI

Tránh sự tổn hại đến mắt trong thời gian dài.

Ánh sáng xanh tím tồn tại ở khắp mọi nơi, từ điện thoại thông minh,
máy tính bảng, máy vi tính, ngay cả từ mặt trời và 
mang đến cho mắt bạn những nguy cơ về sự tổn hại lâu dài.
Tròng kính CRIZAL PREVENCIA là sự lựa chọn hoàn hảo cho mắt kính củ
a bạn.

SỰ BẢO VỆ CHỐNG ÁNH SÁNG XANH