Bạn đang ở đây


SỰ BẢO VỆ
CHỐNG TIA UV

Bảo vệ mắt bạn khỏi tia cực tím.
Hàng ngày mắt chúng ta chịu sự phơi nhiễm dưới tia UV.
Hãy chọn tròng kính có chỉ số bảo vệ chống lại tia cực tím
để bảo vệ mắt hiệu quả.

TRÒNG KÍNH BẢO VỆ CHỐNG TIA UV

*Chỉ số E-SPF®25TM cho tất cả tròng kính Crizal® UV ngoại trừ tròng kính Essilor Orma® (E-SPF®10TM). E-SPF® là chỉ số toàn cầu đánh giá sự bảo vệ toàn diện khỏi tia UV của tròng kính. ESPF® được phát triển bởi Tập đoàn Essilor và được chứng thực bởi các chuyên gia bên thứ 3. Riêng về hiệu quả mang lại của tròng kính. Chỉ số E-SPF® không bao gồm sự phơi nhiễm trực tiếp của mắt do các yếu tố bên ngoài (hình thái của người đeo mắt kính, hình dáng gọng, vị trí đeo).