Bạn đang ở đây


BẢO VỆ MẮT KHỎI TIA UV

Hàng ngày mắt chúng ta luôn chịu sự phơi nhiễm dưới tia UV (tia cực tím/tử ngoại)

gây ra những tổn hại không thể phục hồi 

Hãy cùng Essilor tìm hiểu cách hạn chế và khắc phục

TRÒNG KÍNH BẢO VỆ CHỐNG TIA UV

*Chỉ số E-SPF®25TM cho tất cả tròng kính Crizal® UV ngoại trừ tròng kính Essilor Orma® (E-SPF®10TM). E-SPF® là chỉ số toàn cầu đánh giá sự bảo vệ toàn diện khỏi tia UV của tròng kính. ESPF® được phát triển bởi Tập đoàn Essilor và được chứng thực bởi các chuyên gia bên thứ 3. Riêng về hiệu quả mang lại của tròng kính. Chỉ số E-SPF® không bao gồm sự phơi nhiễm trực tiếp của mắt do các yếu tố bên ngoài (hình thái của người đeo mắt kính, hình dáng gọng, vị trí đeo).