X
i How can we help?
X

Tròng kính Đổi màu Thông minh Transitions®️

Tròng kính Đổi màu Thông minh Transitions®️ tức thì đổi màu theo điều kiện ánh sáng.
Thích ứng với ánh sáng xung quanh bạn, tròng kính sẽ chuyển màu từ trong suốt trong nhà sang tối màu ngoài trời.

Tròng kính Transitions Signature GEN 8 là bước tiến công nghệ mới nhất của dòng kính đổi màu photochromic.

 

BẠN THÍCH TRÒNG KÍNH ĐỔI MÀU TRANSITIONS?

Gặp các đối tác là chuyên gia chăm sóc mắt của chúng tôi và chọn tròng kính bạn ngay hôm nay

 


Tìm hiểu tròng kính Transitions