Brands and Solutions

TRÒNG KÍNH ESSILOR CHO MỌI NHU CẦU THỊ GIÁC

Dẫn đầu thế giới về tròng kính thuốc, Essilor đưa ra các giải pháp thị lực chất lượng cao đa dạng phù hợp với tất cả mọi nhu cầu thị giác của bạn. Từ những tròng kính thuốc điều chỉnh thị lực đến tròng bảo vệ mắt bạn khỏi các tác hại và sự không thoải mái, chúng tôi có giải pháp thị lực mà bạn cần.

Tại Essilor, chúng tôi hiểu rằng mọi người là một cá nhân với nhu cầu riêng biệt, vì vậy chọn tròng kính hoàn hảo phù hợp với phong cách, tuổi hoặc hoạt động của bạn, từ các loại tròng kính và giải pháp của chúng tôi.

TRÒNG KÍNH CỦA CHÚNG TÔI

    THEO LoẠI