crizal sun uv

The anti-reflective lens coating specially designed for sun lenses, providing comfortable vision with maximum protection against UV rays.

A survey conducted by Essilor® shows that 81% of people agree with the fact that UV rays can cause irreversible damage to both their skin and eyes, and that UV protection for both are equally important.

CRIZAL® SUN UV BENEFITS

Maximum protection against UV rays

Exclusive back-surface UV protector.

Do you know that up to 50% of UV exposure comes from the reflection from the back-surface & sides of lenses?
 

crizal-sun-uv-exposure.jpg


Since sun lenses are darker under bright light, wearers’ pupils tend to dilate more than they would behind clear lenses. That results in more UV light entering the eyes.

Therefore, ordinary sun lenses that do not block UV reflection on the back surface of the lens can put your eyes at more risks from UV damage.

For sun lenses, the ultimate protection is E-SPF® 50+™*.

CrizalSunUv_FA-02.png

*E-SPF®50+TM for all Crizal® Sun UV lenses except with Essilor Orma® lenses without UVX (E-SPF®25 TM). E-SPF® is a global index rating the overall UV protection of a lens. ESPF® was developed by Essilor International and endorsed by 3rd party experts. Lens performance only. The E-SPF® index excludes direct eye exposure that depends on external factors (wearer’s morphology, frame shape, position of wear).

Reduced lens back-surface reflected glare

By eliminating the reflection of visible light, Crizal® Sun UV protects your eyes from the discomfort of back-surface glare on the lens.

crizal-sun-uv-eliminates-glare.jpg


With Crizal® Sun UV on your sun lenses, you can now enjoy vision with enhanced comfort under the sun, thanks you the coating’s back-surface glare reduction properties.

Enhanced scratch and smudge resistance

crizal-sun-uv-protection.jpg

With Crizal® Sun UV, wearers can now enjoy enhanced vision and eye protection with better UV blockage and improved scratch, smudge and dust resistance.

** From previous generations of Crizal Sun
 

Crizal Sun UV

Crizal Sun offers 360° UV protection, preserving  you from UV rays reflected by the backside of the lens

X
i How can we help?
X

TÌM MUA KÍNH CRIZAL NGAY HÔM NAY

Đến ngay cửa hàng kính gần nhất hôm nay và chọn tròng kính phù hợp với nhu cầu của bạn nhất.

CÁC MỤC LIÊN QUAN

CẦN CÂN NHẮC GÌ KHI CHỌN TRÒNG?

Tròng kính là phần quan trọng của kính mắt, hãy bảo đảm rằng bạn dành thời gian để chọn ra cặp kính tốt nhất cho

Xem thêm

LO LẮNG VỀ CÁC VẤN ĐỀ THỊ LỰC?

Khám phá tất cả tình trạng, triệu chứng và bệnh mắt có thể ảnh hưởng đến thị lực của bạn. Học cách ngăn ngừa và điều trị chúng và giữ cho thị lực khỏe mạnh.

Xem thêm

BẠN SẼ GẶP GÌ KHI
KHÁM MẮT?

Bạn sẽ được kiểm tra những gì? Những câu hỏi nào bạn nên hỏi và thông tin gì bạn nên chia sẻ với chuyên gia về mắt?

Xem thêm