Colour Blindness: Symptoms, Causes & How To Adapt

What is Colour Blindness?

There are some people who have difficulty seeing different colours, or get them mixed up. This is called colour blindness. It’s most common with red and green shades, but some people have difficulty with blue and yellow instead. Men are affected by colour blindness more than women; approximately one in 12 men and one in 200 women are affected around the world.

What Does It Mean To Be Colour Blind?

Colour blindness can impact everyday life depending on the severity therein and can be dangerous, for instance, not being able to tell the difference between traffic light colours.

People with minor colour blindness may only find out by accident, such as when a friend compliments their red dress they in fact thought was brown. This shift in perspective can be disorienting and shocking for the person, to find out things are not as they look. In this case, it’s recommended to get an eye test with an eye specialist.

  • Các loại mù màu

Mù màu xảy ra do vấn đề của các sắc tố trong mắt. Trên võng mạc (lớp sau cùng của mắt) có các tế bào phản xạ với ánh sáng gọi là Tế Bào Nón và Tế Bào Que. Tế Bào Nón chứa sắc tố (gọi là sắc tố màu) phản xạ với các bước sóng khác nhau của ánh sáng. Khi tất cả tế bào nón có tất cả các sắc tố đúng, thị lực sẽ tốt, nhưng với một sắc tố sai lệch, bạn sẽ có thể không nhìn thấy một vài màu một cách chính xác.

Nếu không có sắc tố nào ở tế bào nón, thì đây được gọi là Achromatopsia, có nghĩa là màu sắc hoàn toàn không được nhìn thấy, nhưng đây là một trường hợp hiếm. Nên nếu một quang sắc tố xanh lá cây không hoạt động đúng, bạn sẽ có thể bị mù màu xanh hoặc đỏ, nghĩa là bạn sẽ gặp khó khăn trong việc phân biệt màu đỏ, nâu, xanh và cam.

Who Is Prone To Colour Blindness?

There are several causes of colour blindness, but the most common is genetic. It is often hereditary, meaning it is passed down by a parent. Other reasons people can be colour blind include:

  • Diabetes
  • Age-related Macular Degeneration (AMD)
  • MS (Multiple Sclerosis)
  • Other eye conditions such as cataracts (when the eye lens becomes cloudy) or glaucoma (a group of eye defects that cause damage to the optic nerve)
  • Eye injury
  • Neurological disorders such as Parkinson’s
  • Age-related colour blindness

Hereditary colour blindness affects both eyes, though sometimes it can only be in one eye.

  • Kiểm tra màu Ishihara

BỆNH MÙ MÀU CẦN KiỂM TRA GÌ?

Có các khám nghiệm sàng lọc để phát hiện mù màu và các khám nghiệm chuyên sâu để giúp hiểu rõ về loại mù màu và mức độ nghiêm trọng của bệnh. Khám nghiệm Màu Ishihara là loại phổ biến được dùng để chuẩn đoán mù màu. Bệnh nhân sẽ nhìn vào một cuốn sách ảnh có các màu được trộn vơi nhau để kiểm tra xem họ có thể phân biệt được chúng hay không. Những bức ảnh có chứa nhiều chấm có tất cả các màu và kích thước khác nhau. Một số hoặc hình có màu khác sẽ được đặt trong những chấm đó. Những người mù màu sẽ gặp khó khăn để nhìn số hoặc hình, hoặc họ có thể sẽ không nhìn thấy gì cả.

Having difficulty seeing different colors?

Visit your nearest optical store for an eye test today

RELATED ARTICLES

WHAT SHOULD YOU EXPECT DURING AN EYE EXAM?

What exactly is being checked? What questions should you ask and what information should you share with you eye specialist?

Read more

RECOMMENDED FOR YOU