ESSILOR: CHUYÊN GIA VỀ ĐIỀU CHỈNH VÀ BẢO VỆ THỊ LỰC

THỊ LỰC CỦA BẠN LÀ SỨ MỆNH CỦA CHÚNG TÔI

Dẫn đầu thế giới về tròng kính thuốc, Essilor cam kết đem lại giải pháp và sự bảo vệ thị lực cho 7.4 tỉ người trên thế giới.

Từ những khó chịu nhỏ đến những bệnh nghiêm trọng ở mắt của bạn, những rối loạn thị giác là vấn đề toàn cầu. Với những sản phẩm và giải pháp thị lực đa dạng, chúng tôi đặt mục tiêu bảo vệ và chỉnh thị lực của tất cả những ai bị ảnh hưởng.