Bạn đang ở đây


Mỗi loại tròng kính có những
tính năng khác nhau
 

Mỗi cá nhân có nhu cầu về thị lực riêng biệt. Do đó, tròng
kính cũng có nhiều loại khác nhau đáp ứng cho nhu cầu của bạn.

Tròng kính

Sự kết hợp của thương hiệu tròng kính, chất liệu và lớp váng phủ tạo nên sản phẩm tròng kính hoàn thiện.

Tìm hiểu thêm

Kính áp tròng

Kính áp tròng, hay sát tròng, là tròng kính mỏng được đặt trực tiếp lên bề mặt của con ngươi. 

Tìm hiểu thêm