Bạn đang ở đây


ĐỘ KHÚC XẠ
THỂ HIỆN ĐIỀU GÌ

Tìm hiểu về thông số độ khúc xạ bạn nhận được từ bác sĩ. 
Thông số thực sự nói lên điều gì và nó liên quan đến việc chọn kính mới thế nào?

PHÂN TÍCH CÁC
THÔNG SỐ

Bạn có từng thắc mắc độ khúc xạ của bạn nói lên điều gi?

Độ khúc xạ cùa bạn được phân tích dựa trên 2 phần, một cho mắt thuận và một cho mắt trái. Thiết bị sẽ sắp xếp thành hai dãy số: một bên là tầm nhìn xa, một bên là tầm nhìn gần.

TÌM ĐẠI LÝ
KHÁM MẮT & MUA KÍNH

Tìm nơi đo khám mắt gần bạn nhất