Bạn đang ở đây


Những hoạt động và
đôi mắt của bạn

Thông thường, những hoạt động hàng ngày mang đến những nguy cơ cho sức khỏe đôi mắt. Có những dấu hiệu cảnh báo sớm mà bạn có thể bảo vệ đôi mắt khỏi nguy cơ.

Lái xe

Thị lực tốt là điều thiết yếu cho việc lái xe an toàn

Tìm hiểu thêm

Khó khăn trong việc đọc sách liên quan đến mắt

Những triệu chứng của vấn đề về đọc sách thường không được thông báo để Cha mẹ, Giáo viên và trẻ có thể nhận biết.

Tìm hiểu thêm

Thể thao và sự bảo vệ mắt

Nguy cơ tổn thương về mắt có thể tùy thuộc vào các hoạt động, bạn nên chắc chắn rằng bạn được bảo vệ trong suốt thời gian chơi thể thao!

Tìm hiểu thêm

Sương mù và tầm nhìn của bạn

Tầm nhìn rõ ràng, sắc nét có thể giúp bạn hội nhập thế giới, và sương mù có thể làm gián đoạn tầm nhìn của bạn.

Tìm hiểu thêm