Bạn đang ở đây


NGĂN CHẶN
CHÓI SÁNG VÀ PHẢN QUANG

Sự chói sáng từ mặt trời hay đèn điện

có thể gây khó chịu, mất thẩm mỹ và nguy hiểm cho bạn. Tròng Crizal cao cấp

với chức năng chống chói giúp bạn nhìn rõ nét hơn và chụp ảnh không bị lóa sáng 

GIẢM THIỂU SỰ CHÓI SÁNG