Bạn đang ở đây


KHÔNG CÒN ĐAU ĐẦU VỚI VẤN ĐỀ
GIỮ SẠCH TRÒNG KÍNH

Đừng nhìn thế giới của bạn với tròng kính bị bám vân tay, nhờn dính,
và đầy bụi bặm. 

Tròng kính Crizal cao cấp sẽ giúp bạn dễ dàng giữ kính sạch bong
với chức năng hạn chế bám bụi bẩn và vân tay.

CÁC LOẠI TRÒNG KÍNH CHỐNG BÁM BẨN THÔNG DỤNG