Bạn đang ở đây


TRÒNG KÍNH CHO NGƯỜI
DÙNG MÁY TÍNH

Bạn có dành cả ngày dán mắt vào máy tính? Tương tự như
80% dân số tại các nước đang phát triển, bạn có thể sẽ bị mỏi mắt.

TRÒNG KÍNH HOẢN HẢO CHO VIỆC SỬ DỤNG MÁY TÍNH

Crizal
Prevencia

Những lợi ích

Bảo vệ mắt bạn khỏi ánh sáng xanh gây hại khi sử dụng máy tính