Bạn đang ở đây


HOẠT ĐỘNG
DIY (Do it yourself)


Hoạt động D.I.Y đòi hỏi tròng kính hoàn hảo cho tầm nhìn rõ nét dưới mọi góc độ,
đặc biệt là tầm nhìn gần. Với những công việc bên ngoài,
sự bảo vệ khỏi tia UV và ánh chói cũng rất quan trọng.

TRÒNG KÍNH THÍCH HỢP CHO HOẠT ĐỘNG DIY