Bạn đang ở đây


TRÒNG KÍNH 
CHO NGƯỜI LÁI XE

Nhìn rõ nét, lái xe an toàn. Thị lực tốt
là yêu cầu tất yếu cho việc lái xe an
toàn. Với tròng mắt kính thích hợp,
bạn sẽ không bị chói bởi ánh
sáng mặt trời và đèn pha.

TRÒNG KÍNH TUYỆT VỜI CHO VIỆC LÁI XE