Bạn đang ở đây


BẢO VỆ MẮT KHỎI TIA UV

Hàng ngày mắt chúng ta luôn chịu sự phơi nhiễm dưới tia UV (tia cực tím/tử ngoại)

gây ra những tổn hại không thể phục hồi 

Hãy cùng Essilor tìm hiểu cách hạn chế và khắc phục

TRÒNG KÍNH BẢO VỆ CHỐNG TIA UV