Bạn đang ở đây


ĐỌC NHỮNG
CỠ CHỮ NHỎ

Nếu bạn gặp khó khăn trong việc đọc các chữ cỡ
nhỏ hoặc bạn cần phải cầm sách thẳng theo chiều
dài cánh tay, cho thấy đã đến lúc bạn phải cân
nhắc đến việc đeo mắt kính đa tròng.

TRÒNG KÍNH HOÀN HẢO CHO VIỆC ĐỌC SÁCH